10 Ảnh chú ngựa lùn vô cùng đáng iu, bé xíu ah

Chia sẽ bài viết:

Ngựa lùn dòng ngựa có vóc dáng thấp nhỏ, thông thường chiều ngang không quá 148cm, cao khoảng 14,2 gang tay.

#1 Lêu lêu


#2 Bé lùn

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Heartland Farm Sanctuary (@heartlandfarmsanctuary) chia sẻ vào


#3 Ăn sáng cùng đại ca

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Laura Webster (@lrweb7) chia sẻ vào

#4 Bé bé đáng iu vô cung

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Tangerine Milin 🍊 (@tangerine_somza) chia sẻ vào


#5 Đẹp trai hem ?

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Eva Schapiro (@evaschapiro) chia sẻ vào


#6 Hai anh em chơi đùa

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Mindy (@trisgent) chia sẻ vào


#7 Hóng chuyện nhà hàng xóm

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Mini horse Palooza (@gradeaminihorse) chia sẻ vào


#8 Thời gian tóc

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Mini horse Palooza (@gradeaminihorse) chia sẻ vào

#9 Chuẩn bị cho noen nè

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do The City Farm (@thecityfarm) chia sẻ vào


#10 Cho đi mà

Chia sẽ bài viết:

Có Thể Bạn Thích