Bạn thân của em ấy là 3 chú chó Poodle Khổng Lồ

Chia sẽ bài viết:

#1 Ba người bạn “bé” nhỏ

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do たまねぎ (@tamanegi.qoo.riku) chia sẻ vào


#2 Chơi cùng nhau

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do たまねぎ (@tamanegi.qoo.riku) chia sẻ vào


#3 Lớn lên cùng nhau nhé

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do たまねぎ (@tamanegi.qoo.riku) chia sẻ vào


#4 Chải lông cho anh bạn “bé” nhỏ nè

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do たまねぎ (@tamanegi.qoo.riku) chia sẻ vào

#5 Hihi

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do たまねぎ (@tamanegi.qoo.riku) chia sẻ vào


#6 Chọn màu gì để tô đây lu

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do たまねぎ (@tamanegi.qoo.riku) chia sẻ vào


#7 Chị em sinh đôi nha

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do たまねぎ (@tamanegi.qoo.riku) chia sẻ vào


#8 Hết chỗ cho bạn “đen” rùi

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do たまねぎ (@tamanegi.qoo.riku) chia sẻ vào

#9 Giống 4 đứa mình vậy ta

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do たまねぎ (@tamanegi.qoo.riku) chia sẻ vào


#10 Chị em cùng thích hoa nhé

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do たまねぎ (@tamanegi.qoo.riku) chia sẻ vào

Chia sẽ bài viết:

Có Thể Bạn Thích