Cùng ngắm chú mèo Lotus nổi tiếng nhất nhì Instagram với hơn 100 ngàn follow

Chia sẽ bài viết:

#1 Hello mấy cưng

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Lotus (@lotus_the_mainecoon) chia sẻ vào


#2 To hơn cả chủ nữa

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Lotus (@lotus_the_mainecoon) chia sẻ vào


#3 Hoàng thượng trông rất rất quí phái

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Lotus (@lotus_the_mainecoon) chia sẻ vào


#4 Phong thái hoàng gia mà

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Lotus (@lotus_the_mainecoon) chia sẻ vào

#5 Quan trọng vẫn là cái thần thái

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Lotus (@lotus_the_mainecoon) chia sẻ vào


#6 Thấy cưng

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Lotus (@lotus_the_mainecoon) chia sẻ vào


#7 Trông rất ngầu nhé

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Lotus (@lotus_the_mainecoon) chia sẻ vào


#8

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Lotus (@lotus_the_mainecoon) chia sẻ vào

#9

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Lotus (@lotus_the_mainecoon) chia sẻ vào


#10 Hahaha

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Lotus (@lotus_the_mainecoon) chia sẻ vào

Chia sẽ bài viết:

Có Thể Bạn Thích