10+ Hình “tha thu” nhỏ nhỏ xinh xinh của @anhthoxam

Chia sẽ bài viết:

1. Little Brother Yam

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Anh Thợ Xăm Tattoo Studio (@anhthoxam.tattooist) chia sẻ vào

2. Franky baby ♥️

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Anh Thợ Xăm Tattoo Studio (@anhthoxam.tattooist) chia sẻ vào

3. Mini Unicorn

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Anh Thợ Xăm Tattoo Studio (@anhthoxam.tattooist) chia sẻ vào

4. Mini cat Meomeo

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Anh Thợ Xăm Tattoo Studio (@anhthoxam.tattooist) chia sẻ vào

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Anh Thợ Xăm Tattoo Studio (@anhthoxam.tattooist) chia sẻ vào

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Anh Thợ Xăm Tattoo Studio (@anhthoxam.tattooist) chia sẻ vào

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Anh Thợ Xăm Tattoo Studio (@anhthoxam.tattooist) chia sẻ vào

5. Vô diện

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Anh Thợ Xăm Tattoo Studio (@anhthoxam.tattooist) chia sẻ vào

6. Fan Disneyland

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Anh Thợ Xăm Tattoo Studio (@anhthoxam.tattooist) chia sẻ vào

7. Lion King

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Anh Thợ Xăm Tattoo Studio (@anhthoxam.tattooist) chia sẻ vào

8. Khủng long nhỏ

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Anh Thợ Xăm Tattoo Studio (@anhthoxam.tattooist) chia sẻ vào

9. Mini couple

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Anh Thợ Xăm Tattoo Studio (@anhthoxam.tattooist) chia sẻ vào

Bạn có thể follow @anhthoxam tại: facebook/@anhthoxam hoặc instagram/@anhthoxam nhé

Chia sẽ bài viết:

Có Thể Bạn Thích